Blog

Het is van je gezicht af te lezen.....non-verbale communicatie.

Mooie filmpjes zijn er op dit moment in omloop. Ze laten zien wat het maken van (intens) oogcontact teweeg brengt in een mens. Ogen liegen namelijk nooit! De meest hevige gevoelens komen tot uiting in deze spiegels van de ziel. Zichtbaar en voelbaar....

Men kan zich afvragen hoe wij in de loop van de jaren allemaal langzaam maar zeker aan het veranderen zijn door i.p.v. elkaar, onze computer of mobiele telefoon aan te kijken.

Wat doet oog contact?

Eén van de technieken die ik tijdens een analyse altijd gebruik is het maken van intens oogcontact. "Eye gazing" wordt het ook wel genoemd. Ik doe dit omdat ogen zoveel meer vertellen over de mens die schuil gaat achter de schijn van het gezicht. Het is de snelweg naar het hart. Heel regelmatig merk ik dat mensen dit best wel lastig vinden of er zelfs emotioneel van worden. Vrouwen zijn er doorgaans beter in dan mannen, is mijn beleving. Het is intens en intiem, je maakt een zeer persoonlijk en wederzijds contact via deze krachtige communicatie-tools.


Kinderen zijn er vele malen beter in dan volwassenen. Met het maken van oogcontact verbinden zij zich met een ander individu. Let maar eens op hoe een jong kind als het ware kan verdrinken in de ogen (en hiermee ook in de emoties) van een ander. Wij ervaren het oogcontact met een kind niet als gedurfd, in tegendeel. Terwijl wanneer je dit doet bij een volwassene, dit meestal een hele andere lading krijgt. Wat zowel positief als negatief kan uitpakken. Hoe het uitpakt heeft met de context te maken waarin het contact ontstaat. Om een voorbeeld te noemen geeft het diepzinnig aankijken van iemand in een kroeg een andere lading dan wanneer je dit zal doen bij het krijgen van een bekeuring door een agent.


Taal zonder woorden.... 

Onderzoek heeft uitgewezen dat non-verbale communicatie zwaar weegt in de indruk die een persoon op ons maakt. Het is een dynamische, krachtige communicator waarbij zowel het lichaam als het gezicht een rol spelen. Wanneer mensen elkaar treffen, lezen zij automatisch de ander. Het is een razend snelle check: wie staat er voor mij? Of: wat zie ik en wat voel ik bij deze persoon? Zo zal men bijvoorbeeld onbewust letten op de uitdrukking van de ogen en wanneer de signalen niet kloppen bij de uitgesproken woorden, krijgt men argwaan.

Ook andere gelaatstrekken geven een eerste indruk van een persoon. Denk hierbij aan de stand van de wenkbrauwen. In het geval van wenkbrauwen die zich vrij hoog boven de ogen bevinden, heeft men vaker de indruk dat deze persoon arrogant van aard is. Merkwaardig genoeg zijn mensen met hoog geplaatste wenkbrauwen eerder wat afstandelijk vanuit voorzichtigheid. Ze zijn selectief naar wie zij toelaten. Strikt gezien is deze gelaatstrek een natuurlijk beschermingsmiddel van een gevoelig persoon om ongewenste (on)bekenden op afstand te houden. Op deze manier helpt het gezicht ons te beschermen voor negatieve ervaringen die we kennen vanuit het verleden.

De vorm van de mond geeft ook onbewust veel informatie prijs in verbale communicatie, zoals het samenpersen van de lippen bij het onderdrukken van emoties of woorden. Kennis van gelaatkunde of lichaamstaal is hiervoor niet nodig, wel opmerkzaamheid.


Een mens is zoveel meer dan alleen een lichaam alleen. Emoties, lichaamstaal en gelaatstrekken geven veel prijs over dat wat er in iemand omgaat. Met de kracht van het onuitgesproken woord is het mogelijk om te polsen wat je van elkaar wil. Iets waar een mobieltje, laptop of tablet geen zinnig woord over zal kunnen vertellen!


Interesse in een consult? KLIK DAN HIER.

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon