top of page

Blog

Het ligt nogal gevoelig: het hoogsensitieve kind.


Overal kom je het tegenwoordig tegen, de term hoogsensitief kind. Hooggevoelig is de andere benaming. Er zijn tegenwoordig hele checklijsten, waarop je kan zien wat de "symptomen" zijn van het hooggevoelige mensenkind. Maar.... kijkende naar de drie kiembladenleer van Huter, heeft elke baby en jong kind recht op hooggevoeligheid! En ja....het is schedelkundig ook aantoonbaar. Zeer zeker bij de kinderen die het talent hebben om later...als ze groot zijn...hoogsensitief te blijven.

Drie kiembladen

De driekiembladenleer is afkomstig uit de embryologie. Het komt erop neer dat elk mens gegroeid is uit drie kiemlagen. Van binnen naar buiten heten ze: Endoderm, mesoderm en ectoderm. Uit elke kiemlaag, ontstaat er een bepaald gedeelte van de mens. Deze kiembladen bepalen mede de vormen van ons lichaam en gezicht.

Ik wil het nu, in het kader van het HSP verhaal, hebben over de ectoderme laag. Dat is het buitenste kiemblad, het blad dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van opperhuid, haren, nagels en talg-, zweet-, melk-, traan- en speekselklieren. Ook het reukepitheel, de lens en het binnenoor worden gevormd uit deze laag evenals de hypofyse voorkwab.

In het neuraal ectoderm worden het centraal zenuwstelsel, het netvlies, de hypofyse achterkwab, de diepe delen van de grote hersenen (ganglia), zenuwen, kieuwboog kraakbeen, het bijniermerg en de pigmentcellen gevormd (bron: ontwikkeling van een menselijk embryo). Het buitenste kiemblad vertegenwoordigt dus eigenlijk alle achterliggende "symptomen" die worden genoemd bij hooggevoeligheid!

Laat het nou zo zijn dat geen enkel mens de drie kiembladen even goed ontwikkeld heeft. Dat wil zeggen: iedereen heeft er drie, maar...niet alle drie zijn ze even sterk uitgegroeid. Dat is een logisch geheel, want elke mens ziet er anders uit en iedereen heeft zijn eigen talent. Je talenten krijg je dus mede door de wijze waarop de kiembladen zich ontwikkelen. Is het mesoderm goed ontwikkeld (de laag waar zich o.a. spieren en botten uit vormen), dan zal je dus atletischer gebouwd zijn!

In het geval van een goed ontwikkeld ectoderm, zal je talent dus o.a. liggen op het gebied van zintuiglijk waarnemen. Je zal dan dus beter dan de gemiddelde kunnen voelen met de huid, beter kunnen ruiken en scherper kunnen horen. Daarnaast zal de overdracht van dat wat is waargenomen op een sterkere of snellere wijze aankomen bij het centrale zenuwstelsel!

Het uiterlijk doet ook mee

De mate waarin de kiembladen zich ontwikkelen, is ook zichtbaar aan het lichaam en gezicht van een mens. Zoals ik eerder al het voorbeeld noemde met betrekking tot het mesoderm en de atletisch gebouwde mens. Een mens met een groot uitgegroeid ectoderm heeft ook zo zijn lichamelijke kenmerken. Kenmerken die dus voortkomen vanuit alles wat zich ontwikkeld uit de buitenste kiemlaag, zoals boven beschreven.

Een sterk ontwikkeld ectoderm laat de volgende uiterlijk kenmerken zien:

- Grote ogen

- Fijn getekende gelaatstrekken

- Zachte en stralende huid, met fijne poriën. Huid is gevoelig

- Dun haar en zachte nagels

- Kleiner van postuur

- Kleine extremiteiten

- Verhoudingsgewijs groot (boven)hoofd

Wat betreft het hoofd zijn er hoofdvormen, die meer "kans" hebben op een hooggevoelig vervolg richting de volwassenheid. Het gaat hierbij dan om de frenologische plaatsen: gevoeligheid (rond achterhoofd), de behoedzaamheid en alle plaatsen die te maken hebben met het z.g. grote "bovenhoofd".

Iedereen is dus hoogsensitief?

Ja en nee. Iedereen heeft het potentiële talent als pasgeborene en jong kind. Dit met de wetenschap dat hoogsentitiviteit te maken heeft met de ontwikkeling van het buitenste kiemblad. Jonge baby's richten zich nog voornamelijk op hun zintuigen en gevoel, ze kunnen niet anders en zullen hoogsensitief MOETEN zijn.

Ervaringen in de baarmoeder kunnen een kind al vóór de geboorte extreem gevoelig maken. Stress bij de moeder is hier een duidelijk voorbeeld van. De aanwezige stresshormonen van de moeder komen via de placenta bij het kind terecht, waardoor deze als het ware in een super alerte toestand geraakt. Dit kan een rede zijn van overmatig huilen na de geboorte.

Niet bij iedereen zal het buitenste kiemblad dus uitgroeien tot een talent. Het uitgroeien is deels genetisch bepaald, maar wordt ook beïnvloed door omgeving waarin het kind opgroeit. Dat wil zeggen dat een baby met gevoelige, rustige ouders, anders opgevoed zal worden en andere impulsen zal krijgen dan een baby waarbij de ouders rationeel en dynamisch zijn.

Hoogsensitief zijn, is mijns inziens een talent en geen bijzonderheid. Net als mensen die heel goed zijn in sport of zaken doen. Daar drukken we ook geen stempeltje op, maar we bewonderen hen juist om hun talent!


Archive
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page