top of page

Blog

Ga op zoek naar je eigen lover! Lichaamstaal en gelaatkunde


Ik hoor jullie denken, na het lezen van de titel van deze blog. Nee hoor...geen typisch gevalletje van doorgeslagen fantasie, maar een mooi geval van diepgaande lichaamstaal met een leuke draai. Het betreft hier namelijk een vernieuwde variant van de temperamentenleer die ik graag aan jullie wil presenteren. Niet door mij uitgevonden overigens, maar door de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung!

Hoofdbrekende humeuren

Zo kan ik de temperamentenleer in mijn geval beschrijven... Ik had er niks mee.... "voelde" het niet en kon het niet grijpen, werd er humeur-ig van.... Vaak liet ik het enigszins achterwege in mijn analyses, mede omdat ik het geluk heb dat ik van nature al heel snel zie en voel wat voor vlees ik in de kuip heb. Iets dat in mijn werk als kinderverpleegkundige ook heel noodzakelijk is, omdat kinderen zich op een hele andere wijze presenteren dan volwassenen. Dat zullen mijn collega's zeker beamen. Vaak "doe je het dan al goed", zonder te weten waar je precies mee bezig bent.

Wanneer je werkt in een setting waarbij mensen uit hun balans raken, zoals in een ziekenhuis, kom je sneller uit bij de basis van een mens. Het sociale masker valt, de beschermende laagjes brokkelen af en de ware aard verschijnt aan de oppervlakte.... Anticiperen is dan één van de kunsten die je kan toepassen om iemand op het gemak te stellen. Maar waarop anticipeer je dan? Dat blijft een lastige vraag omdat dit voor velen een voornamelijk gevoelsmatig karakter zal hebben. De leer van de temperamenten heeft daar een heel goed theoretisch antwoord op. De temperamentenleer is afkomstig uit de Griekse oudheid en bedacht door de grondlegger van de westerse geneeskunde: Hippocrates. Deze was ervan overtuigd dat de gezondheid van de mens afhankelijk was van de balans tussen lichaamssappen en beschreef hierbij vier temperamenten: flegmatisch, melancholisch, sanguinisch en cholerisch. De temperamenten noemt men ook wel humeuren en zijn zichtbaar in het gedrag van de mens. Vroeger paste men deze leer toe om psychische- en lichamelijke kwalen te kunnen diagnosticeren. Tegenwoordig worden de temperamenten nog steeds wel gebruikt in het gezondheidswezen, echter voornamelijk complementair gericht. Taaie stof allemaal...Toch is het zeker de moeite waard om je te verdiepen in deze materie, zeker gezien het feit dat je meer inzicht zal krijgen in welke behoeften een persoon heeft en je heel goed aanvulling en ondersteuning kan bieden op een relatief simpele wijze. Het goede nieuws hierbij is dat van de taaie stof ook een hele leuke moderne vorm bestaat! Die bruikbaar is en heel gemakkelijk toepasbaar op elk denkbaar vlak, van zakenwereld, tot aan de liefde!

Geef er maar een draai aan!

Dat is wat ik ga doen. Want voor oude taaie maar belangrijke theorieën, worden heel vaak nieuwe jasjes gevonden! In dit geval een verfrissend jasje, zo eentje waar de lucht nog doorheen kan in plaats van een stugge winddichte... Het is het jasje van de archetypes van Jung, die beschrijft dat er in ons onderbewuste vier verschillende symbolische menstypen bestaan. Oorspronkelijk werd dit beschreven in het rijpingsproces van de man: van klein jongetje naar oude wijze man. De archetypes die Jung benoemd zijn echter zowel op mannen als op vrouwen toepasbaar. Ze hebben een meer beeldende vorm dan de oude temperamenten, zodat ze voor iedereen heel gemakkelijk te interpreteren zijn gezien hun symbolische waarde. De archetypes die Jung noemt zijn: De koning(in), dit symbolisch type komt overeen met het flegmatische humeur (ook wel de visionair, de heerser, de god(in) genoemd).

De lover die overeen komt met het melancholische type (ook wel de verzorger, de beschermer, de minnaar genoemd).

De magiër die vergelijkbaar is met het sanguinische type (ook wel de rebel, de tovenaar, de wijze man, de nar, de veranderingsexpert genoemd).

De strijder die de cholerische humeur bij zich draagt (ook wel de vechter, de beschermer, de krijger en de held genoemd).

Allen zijn in te delen in een cirkel die verdeeld is in vieren, waarbij men rekening houdt met de linker- en rechter hersenhelft (dus taakgericht of mensgericht) en de mannelijke- en vrouwelijke energie ook wel Yin en Yang. Het lijkt een vrij ingewikkeld geheel, maar is eigenlijk heel logisch!

De meeste mensen kunnen zich iets voorstellen bij de bovenstaande genoemde archetypen. Iedereen weet best wel wat een koning is en hoe statig en intellectueel deze zich zal gedragen en met zijn diepe visie het volk bestuurt. Iedereen kent de zorgzame, emotionele en gevoelsmatige kwaliteiten van een lover of de betoverende oplossingen van de avontuurlijke magiër die vaak met humor in het middelpunt van de belangstelling staat. En iedereen snapt de krachtige uiting van een strijder die met zijn agressieve doelgerichte acties niet te bang is voor weerstand van de omgeving.

De archetypen zijn hiermee ook herkenbaar in hun uiting en hun lichaamstaal en daardoor vrij vlot te bepalen in een persoon. Daarmee weet je op een snelle manier wat je van iemand kan verwachten in het geval van samenwerking of een (partner)relatie.

De intellectuele, avontuurlijke, gevoelsmatige en actieve koning

Dat is het streven, want ieder mens bezit alle archetypen. Het is alleen afhankelijk van leeftijdsfase en persoonlijk groei, in welke mate een archetype eigen is gemaakt. Doorgaans overheerst er ééntje, die zich dan ook laat zien in de manier waarop wij ons uiten naar een ander.

Om te weten wat een ander kan ondersteunen is het van belang op de hoogte te zijn van de gouden regels die het systeem van de archetypes erop na houden. Alleen door de regels te begrijpen en op de juiste wijze toe te passen, kan het werken met archetypen een aanvullende vorm geven. Om te beginnen zeg ik opnieuw: "ken u zelve". Weet wie je bent en welk archetype in jou schuilt om tot de beste samenwerking te komen! Welke uitwerkingen er mogelijke zijn tussen de archetypes, lees je hieronder. Alles is vrij logisch verklaarbaar vanuit het bovenstaande schema. In het bedrijfsleven heeft men eveneens een ander en heel "fancy" jasje gevonden voor hetzelfde en noemt men het de DISC methode. Alles komt dus eigenlijk neer op hetzelfde fenomeen: de oeroude temperamentenleer van Hippocrates!! 1. Gelijk gestemden gaan hand in hand, maar zonder input van buiten en vernieuwing komt er strijd en vervagen grenzen. Tevens is er kans op onderlinge concurrentie. 2. Typen van de bovenste- OF onderste helft (K+L of S+M) gaan samen, maar missen uiteindelijk de input van mannelijke- (zoals actie) of vrouwelijke (zoals rust) energie. Hierdoor ontstaat een stagnatie in innerlijke groei en geeft irritatie. 3. Typen uit de linker- OF rechter helft van de cirkel ( K+S of L+M) gaan samen omdat ze beiden handelen vanuit dezelfde hersenhelft, maar missen de analyse of het creatieve proces in de ander. Hierdoor ontstaat een stagnatie van innerlijke groei en kan leiden tot escalatie (too much). 4. Typen uit de diagonaal tegenovergestelde zijden vullen elkaar aan op elke wijze; de wijze, serieuze koning is dus eigenlijk opzoek naar een creatieve, entertainende magiër. En de verzorgende, emotionele lover zoekt een sportieve, doelgerichte strijder. Omgekeerd werkt het voor beiden natuurlijk hetzelfde. De laatste variant heeft daarom begrijpelijkerwijze de voorkeur en hierin zit de gelegenheid tot innerlijke groei en vervolmaking, zonder dat er al teveel energie in gestoken hoeft te worden! In dit geval is degene die je bent ook degene die de ander wil en nodig heeft! Natuurlijk schuilt hierin een mogelijkheid om iemand om te tuin te leiden door een mooie toneelstukje op te voeren. Iets waarin men zal slagen als het gaat om een vluchtig contact met bijvoorbeeld een klant in een winkel. Echter in het geval van een langere relatie, zullen vroeg of laat de wetten gelden van de echtheid: het archetype zonder masker. Gewoon dat wat je bent, bent geworden en niet dat wat je wíl zijn.


Archive
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page