top of page

Blog

Praat geen poep! De reflexzones van de darmen....


Lichaam en geest beïnvloeden elkaar en dit is zichtbaar in het gelaat: zo vanbinnen, zo vanbuiten. Eigenlijk is iedereen in staat om dit bij zichzelf of een ander in grote lijnen waar te nemen. Zo zie je bijvoorbeeld dat een gezicht in de loop van de tijd kan veranderen door gezondheidsinvloeden of leefstijl. Ons gezicht is, naast een communicatiemiddel, een weerspiegeling van onze fysieke gesteldheid. Daar waar er in je lichaam een proces niet goed loopt, laat zich dat terug zien in de verschillende reflexzones in het gezicht. Dat houdt in dat gezondheid letterlijk van het gezicht is af te lezen.


De florissante darmflora

Elk orgaan heeft een eigen reflexzone in het gezicht. Bij problemen in het orgaan, laat de huid in die orgaanzone droogte, bultjes en/of verkleuringen zien. In dit artikel gaan we een deel van de reflexzone van het verteringssysteem uitwerken, namelijk de darmen.


Het darmstelsel is een behoorlijk ingewikkeld orgaan. Er speelt zich heel wat af, daarbinnen in die buik.

Dat de darmflora al generaties lang heel wat te verduren heeft gekregen is onvermijdelijk: leefstijl verandert, stress neemt toe en ons eten wordt er niet bepaald gezonder op met alle bewerkingen en toevoegingen. In gelaatkunde consulten zie ik dan ook met regelmaat het resultaat van een slechte darmflora in het gezicht terug.


Lippen lezen

Dat is wat je moet doen om te weten hoe het met je meters lange vriend gesteld is. Even voor de duidelijkheid: het gaat hierbij niet om de woorden die tussen de lippen vandaan komen, maar om hoe de lippen eruit zien. Zowel de onder als de bovenlip weerspiegelen de, al dan niet gezonde, darmen. Alle "soorten" darmen zijn erop te vinden: van 12-vingerige darm, naar dunne darm en dikke darm. Darmen kennen daarnaast vele onderverdelingen. Ook deze kleinere verdelingen zijn zichtbaar op de lippen voor de goed getrainde lezer. Deze kennis over ziekteleer in het gelaat heet de patho-physiognomie en staat volkomen los van de Oosterse zienswijze met betrekking tot orgaanzones in het gezicht, zoals face-mapping. Het zijn twee totaal verschillende visies op de ziekteleer die zichtbaar is in het gelaat.

"Lippen lezen" is best een lastige zaak. Bij het kijken naar reflexzones van de darmen middels de westerse gelaatkunde vorm, wordt er gekeken naar:

  • De vorm van de onder- en bovenlip. Deze geven informatie over het basale kiemblad talent van de darmen. Dat wil zeggen: of de darmen vanuit hun aanleg goed kunnen werken, of dat ze in aanleg juist wat minder begaafd zijn in hun primaire taak: het verteren.

  • De natuurlijke kleur van de lippen. De lipkleur laat zien of er sprake is van een overmatig actieve- (zoals bijvoorbeeld bij diarree of ontstekingen) of juist een tragere darmwerking (bijvoorbeeld obstipatie of een stilliggende darm).

  • Hydratatie van de huid. De vochthuishouding van de darmen is te zien aan de mate van de vochthuishouding van de lippen. Bij gezonde lippen zijn er altijd wel wat plooitjes te zien. Deze plooitjes zijn een weergave van de darmplooien aan de binnenzijde van de darmen. Een zeer glanzende, gezwollen of gladde lippenhuid, is volgens de gelaatkunde een uiting van een darm die niet in orde is. In mijn werk als verpleegkundige heb ik heel wat lippen kunnen lezen op het gebied van darmaandoeningen en ik kan je vertellen hoe fantastisch goed lippen kunnen laten zien dat er wat aan de darmen schort. Het is echt niet zomaar toeval dat een koortslip verschijnt in de periode waarop het weerstandsvermogen niet optimaal is. Het uiterlijk van lippen kan per dag verschillen. Droge lippen? Smeren helpt niet echt, maar is een symptoombestrijding. Beter is om te achterhalen waarom de darmen "droog zijn" en het probleem bij de basis aan te pakken.


Archive
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page